Anette Filtenborg

Byrådsmedlem i Vejen Kommune

Hvad vil jeg

31. januar 2022

Jeg arbejder særligt for;

  • Stærke lokalsamfund - lokalsamfund med skole og daginstitutioner tæt på. Hvor der er et stærkt foreningsliv. Hvor det lokale erhvervsliv klarer sig godt. Hvor alle, der ønsker det, er en del af et fællesskab. Vejen Kommune er en geografisk stor kommune med mange mindre lokalsamfund. Vi kan som kommune ikke udvikle på alle områder i alle lokalsamfund. Men vi kan bidrage til, at alle lokalsamfund har de rette rammer, så både foreningsliv, erhvervsliv og fællesskaber kan vokse. Er rammerne der, så kommer ildsjælene også!

  • Børn og unge området - Vejen Kommune har godkendt en Sammenhængsplan for 0-18 års området, hvor visionen er at fremme et sammenhængende børne- og ungeliv på 0-18-års området. Den vision skal vi have ført ud i livet!

  • Sundhedsområdet – her arbejder jeg særligt for;
    • Sundhedsfremme og forebyggelse, særligt hos børn og unge. 
    • Styrke kommunens tilbud til borgere med en psykisk sygdom eller lidelse.
    • Udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Udviklingen peger på, at kommunerne i de næste år skal løse flere og flere sundhedsopgaver, også nogle af de specialiserede sundhedsopgaver, som ellers har lagt på sygehusene. Jeg mener, at vi i kommunen har kompetencerne, men økonomien skal følge med.